Mitkä ihmeen konesalipalvelut?

Mitkä ihmeen konesalipalvelut?

Konesalista saattaa ensimmäisenä tulla mieleen esimerkiksi jokin koneistamo tai tehdas, jossa rakennetaan koneita, vaikka kyseessä onkin ”sali”, jossa on tietokoneita. Pienempiä tiloja voidaan kutsua myös serveri- tai palvelinhuoneiksi ja suurempia tiluksia varsinaisiksi datakeskuksiksi. Luonnollisesti datakeskusyhtiöllä tarkoitetaan siten siis yritystä, jonka liiketoimintamalli koostuu ns. konesalipalveluiden tarjoamisesta.

Mitä konesalipalveluihin sitten kuuluu ja miten ne eroavat omista laitteista?

Konesalipalvelut ovat käytännössä siis tietoteknisten laitteiden vuokraamista toisten käyttöön. Tilojen laitteet voivat olla täysin yhden asiakkaan omistuksessa tai konesalin laitteita voidaan jakaa useammalle toimijalle, jolloin kyseessä on kaupallinen konesali.

Erona yrityksen omaan IT-infraan on esimerkiksi laitteiden fyysinen turvallisuus. Konesalit sijatsevat usein maan alla useiden palo-, vesi- ja murtosuojattujen ovien takana ja vain rajatuilla henkilöillä on pääsy tiloihin. Laitteisiin pääsevät siis käsiksi vain ja ainoastaan hyvin rajatut tahot, eivätkä edes datakeskusyhtiön kaikki työntekijät pääse tiloihin ollenkaan.

Aurora on vienyt laitetilojen fyysisen ja kyberturvallisuuden seuraavalle tasolle ja tarjoaa Pohjois-Suomessa yhtä harvoista konesaleista, jonka tilat ovat Katakri-auditoituja tiukkoja viranomaisvaatimuksia vasten. Tilat ja prosessit on luonnollisesti myös auditoitu ISO-27001 tietoturvallisuusvaatimuksia vasten.

Datakeskusyhtiön omistamiin tiloihin voidaan tuoda joko asiakkaan omistamia tietoteknisiä laitteita, tai asiakas voi vuokrata laitteita käyttöönsä. Tila- ja laitevuokrien lisäksi konesaleilta saa yleensä myös muita IT-palveluita, esimerkiksi liittyen tietoturvaan, tietoliikenteeseen tai vaikkapa pilvipalveluihin tai tallennus- ja varmistusratkaisuihin.

Kotimaisilla ja auditoiduilla laitetiloilla yritys voi varmistaa omaa liiketoimintaansa koskevan lainmukaisen ja tietoturvallisen datan käsittelyn sen sijaan, että huolehtisi yrityksen tietoturvasta itse, tai käsittelisi tietoja esimerkiksi ulkomaisella pilvipalveluntarjoajalla. Tällöin asiakasyritys tietää missä heidän oma ja heidän asiakkaitaan koskeva data sijaitsee  ja täyttää esimerkiksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä kirjaimen että hengen osalta.

Jos kiinnostuit,

ota yhteyttä info@auroradc.fi tai puhelimitse 040 726 8875.