Terms of service

Aurora DC Finland Oy:n sopimusehdot

1. Yleiset ehdot

Tätä verkkosivustoa ylläpitää Aurora DC Finland Oy (Y: 2699574-7). Aurora DC tarjoaa tämän verkkosivuston, mukaan lukien kaikki tältä sivustolta saatavilla olevat tiedot ja palvelut käyttäjälle, edellyttäen, että käyttäjä hyväksyy kaikki näissä sopimusehdoissa mainitut käytännöt.

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin avaat tai käytät verkkosivustoamme. Kun avaat tai käytät mitä tahansa sivuston osaa, sitoudut noudattamaan sopimus- ja tietosuojaehtojamme. Jos et hyväksy kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, et voi käyttää verkkosivustoa tai käyttää mitään palveluita.

Myös kaikki nykyiseen sivustoon lisätyt uudet ominaisuudet ovat käyttöehtojen alaisia. Voit tarkistaa käyttöehtojen uusimman version milloin tahansa tällä sivulla. Voimme myös päivittää, muuttaa tai korvata minkä tahansa osan näistä sopimusehdoista julkaisemalla päivityksiä ja/tai muutoksia verkkosivustollemme.

Verkkosivustoamme isännöi Shopify Inc. Shopify tarjoaa meille alustan, jonka avulla voimme myydä tuotteitamme ja palveluitamme.

Aurora DC ei vastaa vahingoista, jotka ovat seurausta ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista tilannetta, joka on odottamaton poikkeuksellinen tapahtuma, Aurora DC:llä ei ole sen korjaamiseksi vaikutusmahdollisuuksia ja estää siten sovitun velvollisuuden täyttämisen.

2. Asiakkaat

Aurora DC käy pelkästään yritystenvälistä kauppaa, eikä toistaiseksi ota asiakkaiksi kuluttajia. Aurora DC:n ja yritysasiakkaiden välisessä kaupassa noudatetaan näitä sopimusehtoja sekä Suomen lakia.

Asiakkaiden tietoja käsitellään Shopifyn palvelimilla ja tilaaminen verkkokaupasta vaatii asiakastilin luomisen. Asiakastilin luominen vaatii nimen sekä sähköpostiosoitteen. Tilaamisen yhteydessä asiakkaan on annettava täydelliset ja ajankohtaiset yhteystietonsa, jotka sisältävät tilaajan nimen, yrityksen nimen ja yrityksen osoitetiedot.

3. Palveluiden käyttäminen

Tilaaja vastaa omasta toiminnastaan ohjelmistopalvelun käyttäjänä ja sen lainmukaisuudesta. Tilaaja on velvollinen palauttamaan Toimittajalle kaiken Toimittajan omaisuuden mukaan lukien käyttäjätunnuksen sekä lopettamaan Toimittajan immateriaalioikeuksien käyttämisen viivytyksettä tämän Sopimuksen lakattua, tapahtuipa se mistä syystä tahansa.

Tilaaja vastaa käyttämänsä materiaalin käyttöoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Tilaaja on myös vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä väärien tietojen korjaamisen aiheuttamista kustannuksista. Mikäli Tilaaja käyttäisi palvelua laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, kuten esim. roskapostitukseen, se on vastuussa täysimääräisesti kaikista Toimittajalle sekä kolmansille aiheuttamistaan vahingoista. Tilaaja käyttää palvelua muutoinkin omalla vastuullaan sekä vastaa itsenäisesti, yksin toiminnastaan palvelua käyttäessään. Toimittajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Palvelusta sellainen Tilaajan aineisto, joka Toimittajan käsityksen mukaan on lainvastaista. Toimittajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta seurata Tilaajan toiminnan lainmukaisuutta, vaan Tilaaja on siitä yksin vastuussa.

Toimittaja ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä. Toimittaja ei vastaa tietoverkosta tai jostain muualta tulevasta asiakkaaseen tai tietojärjestelmään kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai jostain näihin rinnastettavasta tai muusta vastaavasta seikasta. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolten virheistä.

4. Hinnat

Tilanteessa, jossa hinnoissa ilmenee selviä virheitä, kuten selkeästi liian alhainen hinta, ei tuotetta tai palvelua myydä. Hinnat tarkistetaan tilauksen käsittelyhetkellä ja palveluiden hinnanmuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle ennen uuden sopimuskauden alkamista. Sopimuksen hinta ja kesto ilmenee palvelukuvauksista.

5. Maksaminen

Saatavilla olevat ajantasaiset maksuvaihtoehdot löytyvät Aurora DC:n sivuilta. Tilaaminen edellyttää asiakastilin luomista.

6. Varmuuskopiointi

Asiakkaat ovat ensisijaisesti itse vastuussa tietojensa asianmukaisesta ja säännöllisestä varmuuskopioimisesta, ellei toisin ole sovittu. Aurora DC ei vastaa asiakkaalle koituvasta vahingosta, joka johtuu asiakkaan vastuulle kuuluvasta puutteellisesta varmuuskopiointikäytännöstä. Asiakkaan kanssa voidaan kirjallisesti sopia varmuuskopiointien ottamisesta sopimuksessa määritellyn aikavälein. Jos varmuuskopioinneista ei ole sovittu esimerkiksi palvelukuvauksessa, Aurora DC ei ole vastuussa palvelun palauttamisesta aikaisempaan tasoon.

7. Tietoturva

Asiakkaat ovat itse vastuussa omien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien asianmukaisesta, vahvasta ja ajantasaisesta tietoturvasta sekä tietosuojasta. Aurora DC ei vastaa vahingosta, joka on seurausta asiakkaan vastuulle kuuluvasta tietoturvasta.

8. Takuu

Tuotteiden valmistaja määrittelee tuotteiden takuun ja on asiakkaan vastuulla tutustua valmistajan määrittelemiin takuuehtoihin. Takuu koskee oletusarvoisesti pelkästään tuotteen materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuuajat ilmoitetaan tuotetiedoissa.

9. Reklamaatiot

Asiakkaalla tulee olla esittää ostotapahtumasta kuitti tai muu vastaava todistus reklamaatiota tehdessään. Tuotteiden tai palveluiden virheistä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen info@auroradc.fi.

Päivitetty 10.08.2022

Aurora DC Finland Oy

Laakeritie 22 A

90620 Oulu

Y-tunnus: 2699574-7