TIETO22 kyberturvaharjoitus päättyy

Tieto22 kyberturvaharjoitus

Tänään päättyi intensiivivaihe helmikuussa 2022 aloitetusta kansallisesta TIETO22-kyberturvaharjoituksesta, jossa niin yritykset eri toimialoilta kuin viranomaiset yhdistivät osaamisensa. Harjoitukseen osallistui noin 120 organisaatiota mm. finanssi-, media-, vartiointi-, ja ICT-aloilta sekä valtiollisia toimijoita, kuten Poliisi, Puolustusvoimat ja Yleisradio.

Kyberturvaharjoituksessa oli tänä vuonna päällimmäisenä teemana finanssialaan kohdistuvia uhkaskenaarioita, joita päästiin selvittämään leikkimielisessä roolipelissä. Keksityistä uhkatilanteista huolimatta tiimit osallistuivat harjoituksiin kuin oikeisiin tilanteisiin ja kommunikointi harjoituksien aikana olikin varsin intensiivistä. Harjoituksien tarkoitus olikin keskittyä nimenomaan kommunikoinnin kehittämiseen eri toimialojen, tiimin jäsenten ja viranomaisten välillä. Skenaarioissa ratkottiin tilanteita yläpuolisella tasolla ja keskityttiin delegoimaan vastuualueita eri tiiminjäsenten kesken, jotta tilanteet saatiin selvitettyä annettujen aikarajojen puitteissa. Tärkeässä roolissa oli myös viestintä ja yhteistyö yritysten ja viranomaistahojen kanssa.

Aurora pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa toimintaansa kriittisten konesalipalveluiden toimittajana ja käyttämään harjoituksissa opittuja taitoja niin sisäisessä kuin yrityksen ja viranomaisten välisessä viestinnässä. Pyrkimyksenä on parantaa tilanteisiin vastaamista, häiriö- ja uhkatilanteiden kokonaisuuksien hahmottamista ja vastuunjakoa eri osaajien ja viranomaisten kesken. Samalla kehitämme omaa valmiuttamme vastata aitoihin tilanteisiin, joissa vaaditaan nopeaa reagointikykyä. TIETO22-kyberharjoitus oli hyvin suunniteltu ja toteutettu harjoitus, joka antoi kaikille osallistujilleen hyviä eväitä ja oppeja turvata oman liiketoimintansa jatkuvuutta entistäkin paremmin.