TIETO22 Kyberturvaharjoitus yhdistää yritykset ja viranomaiset

Tieto22 kyberturvallisuusharjoitus

Tieto22 on Suomen suurin kyberturvallisuuden harjoitus, jossa toimitaan yhdessä yrityksien ja viranomaisten kanssa. Harjoitus järjestetään joka toinen vuosi ja tänä vuonna harjoitus keskittyy finanssialan varautumiseen. Tieto22 kyberturvaharjoitukseen osallistuu yhteensä noin 120 eri organisaatiota sekä mukana on myös laajalti viranomaisia, kuten Suomen Poliisi ja Puolustusvoimat sekä palveluntarjoajia kriittisiltä osa-alueilta, kuten ICT-alalta ja kriisiviestinnästä vastaavalta media-alalta.

Tieto22 aloitettiin helmikuussa ja kulminoituu meneillään olevaan roolipeliin, jossa harjoitellaan toimintaa maksuliikenteeseen kohdistuvassa uhassa. Harjoittelun keskeisenä periaatteena on kehittää toimintaa kriisitilanteessa ja opetella toisaalta yhdistämään mutta myös jakamaan vastuualueita eri toimialojen ammattilaisten sekä viranomaisten kesken.

Harjoituksien aikana pyritään myös huomaamaan mahdollisia ongelmakohtia kyberturvallisuudessa sekä eri toimialojen ja viranomaisten välisessä yhteistyössä, ja viemään korjaavia toimintatapoja käytäntöön. Historiallisesti Finanssialalla varautuminen on ollut Suomessa hyvällä tasolla, mutta alan digitaalisuudesta johtuen toimintaympäristö on jatkuvasti erilaisten uhkien kohteena. Haittaohjelmat muuttuvat ja kehittyvät taukoamatta, mutta mukana on myös uudenlaisia uhkakuvia, kuten informaatiovaikuttaminen. Harjoittelulla pyritään vastaamaan muuttuvaan ympäristöön ja turvaamaan finanssialan kriittisten toimijoiden jatkuvuus uhkien luonteesta riippumatta.

Aurora osallistuu Tieto22 harjoitukseen ja on mukana yhteistyössä kehittämässä kansallista jatkuvuuden hallintaa, varautumista ja yhteistyötä yritysten, organisaatioiden ja viranomaisten kesken.

Lue lisää harjoituksesta: TIETO22