Pilvipalvelut yrityksille

Pilvipalvelut mahdollistavat yrityksen joustavan toiminnan ajasta ja paikasta riippumatta. Laaja siirtyminen etätyöhön on tuonut uusia haasteita ennen kaikkea turvalliseen työskentelyyn työpaikan ulkopuolelta sekä järjestelmän saumattomaan toimimiseen. Pilvipalveluidemme avulla yrityksenne pystyy keksittymään ydinosaamisalueeseenne tietoturvallisesti myös työpaikan ulkopuolelta.

Suunnittelemme pilvipalvelut yhdessä tarpeittenne mukaisesti ja teemme kokonaisuudesta mahdollisimman kustannustehokkaan, mutta tarpeen vaatiessa myös nopeasti skaalautuvan paketin. Näin yrityksellenne ei koidu turhia kustannuksia mutta kasvua vaatiessa liiketoimintanne ei vaarannu joustavien pilvipalveluiden ansiosta.

yksityiset pilvipalvelut yrityksille

Yksityinen pilvi

Yksityinen pilvipalvelu on oikea valinta silloin, kun tarvitaan äärimmäistä tietoturvaa tai tehokkuutta. Yksityinen pilvipalvelu on pelkästään yrityksen omassa käytössä, jolloin laitteiston koko kapasiteetti on varattu yrityksen käyttöön eikä muilla käyttäjillä ole yhteyttä samaan verkkoon.

jaetut pilvipalvelut yrityksille

Jaettu pilvi

Jaetulla pilvipalvelulla tarkoitetaan sitä, että pilvi infrastruktuuri on jaettu yhdessä muiden samaa laitteistoa käyttävien yrityksien kanssa. Jaetulla pilvellä pilvipalvelut voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti, mutta myös turvallisesti. Tämän mahdollistaa se, että tiedostot ovat "pilven" sisällä tarkasti eroteltuina toisistaan.

hybridipilvi ja hybridipilvipalvelut

Hybridipilvi

Hybridipilvi on yhdistelmä sekä yksityistä että jaettua pilveä. Tämä tarkoittaa sitä, että osa yrityksen tietoliikenteestä on varattu äärimmäisen turvallisesti omaan sektioonsa mahdollistaen jaetun sisällön käyttämisen.

Microsoft Office 365 logo

O365

Microsoft Office 365 paketti sisältää yleisesti käytetyt toimisto- ohjelmistot. Paketti toimitetaan asiakkaalle avaimet käteen -periaatteella eikä sen käyttöönotto tai ylläpitäminen vaadi asiakkaalta omia toimia. Tarjoamme apua myös O365 työkalujen käytössä ja paketti on mahdollista räätälöidä juuri yrityksesi tarpeitten mukaisesti.