Ruskon konesali

Ruskon konesali soveltuu mainiosti niin pienille yrityksille kuin massiivista skaalautumista vaativille asiakkaille. Tilat sijaitsevat samalla tontilla Fingridin kanssa ja ovat suojattuna maan sisällä. Konesalitiloissa on 24/7 nauhoittava kameravalvonta sekä omassa hallinnassa oleva rikosilmoitinjärjestelmä. Ruskon konesalissa sähkönsyötön varmistus on mietitty äärimmilleen varmistamalla syöttö kahdella UPS:lla sekä omalla varavoimageneraattorilla. Tiloissa on saatavilla myös kaikkien suurimpien teleoperaattoreiden kuituyhteydet varmennettuina.

Yleiset tiedot

- ISO 27001- & KATAKRI-auditoidut tilat

- Täyttää Tier III vaatimukset

- Maanalainen tila

- Vuotosuojattu

Turvallisuus

- Tallentava kameravalvonta ja ympärivuorokautinen vartiointi

- Kulunvalvonta; vain rajatuilla henkilöillä pääsy tiloihin

Paloturva

- Automatisoitu palonsammutusjärjestelmä

- Tiloissa käytössä palamattomat materiaalit

Sähkönsyöttö ja jäähdytys

- Yhdistetty 20kV jakeluverkkoon (rengasverkko)

- UPS- ja generaattorivarmennettu sähkönsyöttö, yli 7 päivän varavoiman käyttöaika

- Teho 7kW per laitekaappi

- Jäähdytys 2N

Yhteydet

- Kahdennetut ristikytkennät ja kapasiteettiyhteydet

- Kahdennetut kuituyhteydet kaikkien suurimpien operaattoreihin verkkoihin saatavilla

Joustavat palvelut

- Mahdollista räätälöidä yksittäisistä kaapeista jaettuihin datakeskuslohkoihin

- Käytettävissä tietoturva- ja kapasiteettipalvelut

Aurora DC konesalipalvelut